Domov pro seniory Jesenec - Práva uživatelů
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Práva uživatelů

     Pracovníci Domova důchodců Jesenec považují za jednu ze základních priorit svého poslání dodržování práv uživatelů, kteří žijí v našem zařízení. Pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování těchto práv a nebyl nikterak snížen respekt k hodnotě a důstojnosti každého člověka bez rozdílu. Za účelem udržení takto nastavených pravidel byly přijaty v průběhu roku 2010 dokumenty, k jejichž dodržování se zavázali všichni zaměstnanci našeho zařízení.      S těmito dokumenty byli všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni a mají je trvale k dispozici na pracovišti. Podle potřeby, jež vychází z praxe a právních předpisů jsou postupy aktualizovány nebo zpracovány nové.
     Pro dohled nad dodržováním práv uživatelů byla v Domově ustavena Etická komise, náplní jejíž činnosti je projednávání jakéhokoliv porušení práv uživatelů některým ze zaměstnanců. Může se také zabývat projednáváním významného porušení práv uživatelů mezi sebou navzájem. Statut, jednací řád a náplň činnosti komise jsou stanoveny Organizačním řádem Domova důchodců Jesenec.