Domov pro seniory Jesenec - Podmínky přijetí
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Podmínky přijetí


Služba je určena:

 • seniorům ve věku od 60 let


Cílová skupina:

 • mladší senioři (60 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)


Službu neumíme poskytnout, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytování služby1, tedy např.
 •      1. vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
       2. vyžaduje poskytnutí specifické ošetřovatelské péče (plicní ventilátor, kyslíková terapie apod.)
       3. zájemce trpí akutním infekčním onemocněním přenosného charakteru, jež vyžaduje zvýšené nároky na péči (ošetřovatelskou a zdravotní)
       4. ohrožuje sebe a okolí nestabilizovanou duševní nemocí nebo Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování), jež narušuje kolektivní soužití
 • zájemce nespadá do naší cílové skupiny
 • nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu
 • zájemce potřebuje pobyt v domově se zvláštním režimem či uzavřeném oddělení1 Zdravotní stavy posuzuje smluvně zajištěný lékař, zdravotní stavy pak stanoví prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.