Domov pro seniory Jesenec - Volnočasové aktivity v roce 2018
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Volnočasové aktivity v roce 2018

Ochutnávka volnočasových aktivit:

LEDEN

Nový rok jsem zahájili výměnou nástěnných kalendářů, tak aby se uživatelé dobře orientovali na každém oddělení. Pokračovali jsme postupným úklidem vánoční výzdoby, kterou nahradila výzdoba se zimní tématikou. Tu jsme si zhotovili v rámci výtvarné dílny na téma sněhuláci formou koláže z přírodních materiálů.
    

Letos poprvé nás potěšili psí mazlíčci a to 4. 1. Tentokráte nás navštívili psí slečny Bertinka a Ený a moc se nám to líbilo.
    

15. 1. jsme se sešli v klubovně s tanečnicemi, kterým sociální pracovnice jménem Domova poděkovala při posezení s občerstvením za jejich celoroční píli a reprezentaci.
    

Tak jako loni i letos jsme uspořádali tradiční oslavu narozenin našim jubilantům. Klub oslavenců i předání dárkových balíčků proběhlo ve středu 24. 1.
    

I v našem Domově proběhly volby prezidenta ČR, první i druhé kolo proběhlo v pořádku.


ÚNOR

1. 2. proběhla oblíbená canisterapie s pí. Procházkovou a jejími mazlíčky. Moc se nám to líbilo.
    

6. 2. jsme uspořádali hravé odpoledne, zasoutěžili jsme si ve hře Holandský billiard.
    

13. 2. jsme se pro změnu zaměřili na ruční práce a namotávali jsme klubíčka z látkových proužků, je to příprava pro další zpracování. Z klubíček totiž další uživatelé budou tkát podsedáky.
    

16. 2. nás zima očarovala svými ledovými krásami. Zima zkrátka čaruje.
    

20. 2. se konal tradiční klub oslavenců. Oslava to byla veselá, zpívalo se - hodovovalo, tak jak to má být ;).
    

Závěr měsíce, 27. 2., patřil tradiční senior tancovačce v maskách s názvem Ostatková veselice. Letos byla na téma zvířátka z Madagaskaru. I uživatelé se připojili s kloboučky a maskami ve vlastním stylu a možnostech. Všichni zaměstnanci se zapojili jak do příprav, tak do obsluhy i úklidu. Takže bylo veselo a milo.

    Příprava masek – téma zvířátka z Madagaskaru:
    
    Příprava kloboučků, masek a občerstvení:
    
    Pasování na krále hudby a zahájení:
    
    Společný tanec:
    
    
    Tanečnice ze zdravotního úseku:
    
    Losování výher:
    
    
    Závěrečný tanec – Jede mašinka:
    


BŘEZEN

1. 3. proběhla canisterapie na hlavní budově na pokojích ležících uživatelů.
    
    

V odpoledních hodinách probíhaly pracovní činnosti, při kterých uživatelé namotávali klubíčka pro další tkaní podsedáků. A malování vařeček na vystoupení taneční skupiny VRTI PRTI.
    

7. 3. jsme oslavili MDŽ s uživatelkami, ale i uživateli, podávala se káva a ženy dostaly malou kytičku. Zpestřením programu bylo vystoupení taneční skupiny VRTI PRTI. Tentokrát na téma: Proměny ženy – Sudičky.
    

14. 3. v odpoledních hodinách probíhalo v Klubu oslavenců posezení s občerstvením a oslava narozenin naší uživatelky.
    

16. 3. se naši uživatelé jeli podívat do Dzbele na Velikonoční výstavu, kde měli možnost shlédnout krásné velikonoční výrobky a dekorace šikovných rukou.
    

Další březnové dny prolínaly výzdobami prostor Domova, kterých se naši uživatelé také účastnili, a to přivazováním mašliček a vajíček na větvičky vrby a zlatého deště. Připomínali jsme si Velikonoční svátky poutavým čtením o velikonočních zvycích a přednesem velikonočních říkanek.
    

Poslední pracovní den měsíce března naši uživatelé ochutnávali Velikonoční beránky.
Kromě canisterapie s pejsky v tomto měsíci probíhaly i krátké terapie s morčátky.


DUBEN

Tento měsíc začal úklidem velikonoční výzdoby společně s uživateli na všech odděleních.

Dále pokračoval rozsazováním paprik a vytrháváním plevele na záhoncích a skalce. Za pěkného počasí jsme s uživateli poseděli ve dvoře na čerstvém vzduchu a na sluníčku.

Uspořádali jsme také posezení s občerstvením naší uživatelce z Klubu oslavenců na oslavu jejích narozenin.
    
V tomto měsíci také proběhla výtvarná a pracovní dílna na téma Ptáčci v hnízdě.

S tanečnicemi VRTI PRTI jsme zavzpomínaly nad fotografiemi z různých vystoupení.

Jelikož měsíc duben byl neobvykle teplý, zařadili jsme i vycházky a posezení u našeho jezírka.
    
Závěr měsíce patřil „čarodějnickému čtení“ a účasti některých našich uživatelů na Pálení čarodějnic v obci.


KVĚTEN

Začátkem tohoto měsíce jsme se soustředili na jarní práce, a to na sázení Begonií do truhlíků a setí semen Afrikánů.

Pěkného počasí jsme využili k procházkám a posezení ve dvoře.

Tento měsíc jsme s uživateli začali nacvičovat jednotlivé disciplíny na sportovní hry, které se budou konat u nás v Domově.

S blížícím se Svátkem Matek jsme v rámci pracovních činností s uživateli vyrobili přáníčka, která jsme rozdaly všem uživatelkám na jejich oslavě. Děti z MŠ Konice si k této příležitosti připravily krásné pásmo veršů, písniček a tanečků.

V tomto měsíci jsme se také zúčastnili Májkové olympiády v CSPP, kde jsme získali pohár za 2. místo.

Také jsme připravily pohoštění pro uživatele z Klubu oslavenců a zúčastnili se výstavy patchworku.


ČERVEN

Téměř symbolicky se uskutečnily dne 13. 6. XIII. sportovní hry pořádané Domovem pro seniory Jesenec, konané pod záštitou Bc. Pavla Smetany, náměstka primátorky statutárního města Prostějova a Jana Kvapila, starosty obce Jesenec (pozvánka). Kvůli nepříznivému počasí se hry konaly v Kulturním domě v Jesenci v těsné blízkosti areálu Domova pro seniory. Soutěžilo celkem 6 družstev z Domovů pro seniory z blízkého okolí – Domov pro seniory Červenka – oddělení Litovel, Dům seniorů František Náměšť na Hané, Domov seniorů Prostějov - Nerudova ul., Dům pokojného stáří Bohuslavice, Centrum sociálních služeb Prostějov a samozřejmě nechyběl ani domácí tým Domova pro seniory Jesenec. Nálada byla vskutku soutěživá, družstva absolvovala sportovní disciplíny florbal, minigolf, kuželky, pozemní šipky a holandský biliard. Sportovní nasazení členů družstev bylo ohromující, touha si nejen zasoutěžit, ale dobře se pobavit a umístit na medailových pozicích byla ohromná. A že se dařilo! Každý zúčastněný tým si odvezl krásné upomínkové předměty a družstva, která se umístila na medailových pozicích, pak i hodnotné ceny, vítězné poháry a medaile, na které přispělo veřejnou finanční podporou STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. Radost z umístění na medailových pozicích slavila tato družstva: zlatou medaili, pohár a krásný dárkový baliček získalo družstvo Domova pro seniory Červenka – oddělení Litovel. K velké radostí pořadatelů se na druhé, stříbrné pozici, umístilo domácí družstvo Domova pro seniory Jesenec. Za svůj skvělý výkon bylo rovněž odměněno dárkovým balíčkem, nechyběla medaile pro každého člena družstva a týmový, stříbrný pohár. Třetí, bronzové umístění, si zaslouženě vybojovalo družstvo Domova seniorů František z Náměště na Hané. Za nejlepší sportovní výkon jednotlivce byla oceněna účastnice z Centra sociálních služeb Prostějov.


Ve sportovním duchu se nesly i další akce v tomto měsíci.
19. 6. - soutěžní klání v DS Pohoda Chválkovice – Pétanque, kde nás velmi dobře reprezentovalo naše ženské družstvo.

Gastronomickým zážitkem pak bylo „Gulášení“ dne 20. 6., pořádané v DS Nerudova ul., Prostějov. Náš kuchařský tým uvařil naprosto vynikající guláš se „super tajnými ingrediencemi“, na kterém jsme si, kromě poroty pochutnali i my. Soutěžící dostali krásné dárkové tašky a všichni si užili báječný den plný omamných vůní.

Dne 5. 6. jsme v klubu oslavenců pogratulovali dvěma ženám a jednomu muži a společně se členy klubu si oslavenci užili i muziky – zpěvu, hry na harmoniku a došlo i na taneček. Následně oslavenkyním poblahopřál i starosta obce Jesenec pan Jan Kvapil a předal jim, u příležitosti jejich životního jubilea, dárkové balíčky.

Velké oblibě se u klientů domova těší cvičení Jógy, pod vedením zkušeného instruktora. Na cvičení dochází stále více zájemců, kteří se, v rámci svých možností, snaží cvičit co nejlépe.

Canisterapie dne 7. 5. přinesla potěšení přátelům psích mazlíčků. Jejich hravost, přítulnost a touha po pohlazení je balzámem na duši i mnoha ležících pacientů, které naši psí kamarádi také navštívili.

Klub kafíčkářů jsme v měsíci červnu rozšířili o četbu na přání, prohlížení fotografií a povídání.

Přálo nám také počasí, takže nebyla nouze o posezení na terase, venku s harmonikou, zpěv, předčítání vtipů, procházky po vesnici s imobilními klienty, povídání a vzpomínání.

V rámci SDČ jsme zařadili novou aktivitu – poznávání předmětů, seznamování s moderními technologiemi a zopakovali si muzikoterapii s reprodukovanou hudbou, zpěvem a aktivní hrou na hudební nástroje.

Filmovým klubem nás po celý měsíc provázely filmy pro pamětníky, za velkého zájmu uživatelů. Měsíc červen 2018 byl velmi aktivní pro uživatele i zaměstnance a těšíme se na další zážitky.


ČERVENEC

I v měsíci červnu jsme pokračovali ve cvičení jógy, která se stává u klientů stále populárnější. Pod vedením instruktora se pravidelně setkáváme 1x týdně na relaxaci, dechová cvičení a protažení organismu, každý v rámci svých možností. Jedinou nevýhodou je pro tuto aktivitu malý prostor na jídelně a vzhledem k velkému zájmu klientů je stále těžší vyhovět účastí všem zájemcům.

19. 7. nás opět přijela navštívit se svými pejsky paní terapeutka. Pejsci předvádí své dovednosti a největší odměnou je ukrytý pamlsek, který však pejsci Bond a Foxinka vždy zaručeně najdou. Velké přízni klientů se těší pejsci také na pokojích klientů, kde se mohou „uvelebit“ u klientů přímo v posteli. Potom hlazení nebere konce.

Proměnlivé počasí v červenci trochu komplikovalo procházky po okolí. Ať už to byla proměnlivá oblačnost a deštivé počasí, či naopak obrovská horka, která většině klientů znemožňují pobyt venku, či na terase.

A tak jsme se, mimo jiné, věnovali práci ve výtvarné dílně. Vyráběli jsme upomínkové předměty ze samoschnoucí modelovací hmoty, malovali obrázky a věnovali se ručním pracím. Všem klientům, kteří se na těchto aktivitách podíleli, patří velká pochvala a poděkování za aktivitu a zručnost, kterou prokázali.

Pravidelně 3x týdně se scházíme na klubu kafíčkářů, kde si, kromě vypití dobré kávy, také přečteme pohádku, zazpíváme a povídáme o všem možném. Na své si přijdou i klienti, kterým pravidelně každý den vaříme kávu – dle jejich přání, a jak už to bývá, vždy se u toho povídá, vzpomíná a většinou se i hodně zasmějeme. To platí i u dalších klientů, když čteme na pokračování knížku Osudy dobrého vojáka švejka za světové války.

Svou „práci“ odvádí i terapeutická panenka, kterou klientky pojmenovaly Věrka. Pomáhá nám při vzpomínkách na rodinu, děti, či se jen tak přitulí do náruče.

V rámci SDČ si čteme a povídáme o aktualitách i zajímavostech, někteří klienti se do diskuze zapojují aktivně, ostatní dle aktuálního tématu a vzpomínek, či zážitků s tím spojených. Oblibu si získávají zajímavosti ze všech oblastí života, ekonomika, příroda, zvířátka, finance, vztahy a láska….. a mnoho dalších. Klienti se seznamují a hádají zajímavé předměty a jejich využití, procvičují hrubou i jemnou motoriku na daných terapeutických pomůckách. A nesmíme zapomínat na zpěv. Díky aktivizační pracovnici Marii Zajíčkové a jejímu krásnému hlasu zpíváme vše, na co si klienti vzpomenou a prostřednictvím muzikoterapie za použití Orffových nástrojů procvičujeme i smysl pro rytmus a hudební sluch.

Celkově lze hodnotit měsíc červenec 2018 jako velmi aktivní, jak v individuálním přístupu aktivizačních pracovnic k jednotlivým klientům, tak i v probíhajících kolektivních aktivitách.


SRPEN

Měsíc srpen byl ve znamení mnoha aktivit, sportovních i společenských.

V klubu oslavenců jsme opět popřáli našim jubilantům, další oslava narozenin proběhla v přátelském duchu na terase areálu DS Jesenec.

Canisterapie dne 16. 8. předvedla zařazení nových prvků výcviku pejsků a klientům se velmi líbila. Pejsci se stále zdokonalují ve svém výcviku a vždy přinesou radost, něhu a spokojenost pro naše klienty.

16. 8. v DS Jesenec proběhlo rovněž zasedání Rady olomouckého kraje. Při této příležitosti měli hosté možnost seznámit se s prostory a činností zaměstnanců domova a rovněž si prohlédli výstavu výrobků klientů domova (ruční práce, kresby, výrobky z výtvarné dílny) a mnozí si výrobky vybrali jako upomínkové předměty. Krásná byla i návštěva zdejšího kostela Sv. Libora.

21. 8. se uskutečnil již XV. Turnaj seniorů ve hře Petanque a to v areálu Domova pro seniory v Tovačově. Družstvo DS Jesenec vybojovalo krásné 3. místo a bronzový pohár. U příležitosti XV. výročí pořádání této soutěže, pořadatelé nechali upéct stylový a velmi chutný dort, na kterém si pochutnali všichni soutěžící.

27. 8. pak tříčlenné družstvo našeho domova úspěšně bojovalo na již IX. ročníku Olympiády seniorů, pořádané Domem pokojného stáří v Bohuslavicích. Svými výkony vybojovalo vítězství v soutěži „Hod vajíčkem na terč“, další zlatou medaili si připsalo v disciplíně „Chytání rybiček“ a třetí místo a bronzový pohár mu patřil v disciplíně “Šup do hrnce“.

29. 8. se uskutečnilo opékání kabanosu, na které se klienti už moc těšili. Posezení bylo spojeno nejen s opékanou dobrotou, ale i příjemnou atmosférou, zábavou a popovídáním.

A do třetice proběhl dne 30. 8. v Domově seniorů v Prostějově, na Nerudově ulici, sportovní turnaj družstev. Konkurence 13. týmů ze širokého okolí vytvářela obrovskou sportovní atmosféru a podporovala snahu k dosažení nejlepších výsledků. I když naše družstvo v tomto případě nedosáhlo na medailové pozice, za svou píli a soutěživost bylo oceněno upomínkovými medailemi a dárkovými balíčky.

Aktivizační pracovnice z těchto aktivit vytvořily prezentace, které byly klientům představeny na souboru dopoledních činností dne 31. 8. a setkaly se s velkým ohlasem.

Jóga, která proběhla v tomto měsíci 4x je hojně navštěvována a u klientů velmi oblíbena.

Měsíc srpen byl velmi zajímavý, bohatý na zážitky a sportovní aktivity. Děkujeme všem klientům za skvělou reprezentaci DS Jesenec.


ZÁŘÍ

Měsíc září byl opět bohatý na různorodé aktivity, počasí rovněž přálo výletu, krátkým procházkám i posezením na terase.

3. 9. jsme si procvičili motoriku a přesnost při sportovním odpoledni – házení do kruhu. Sluníčko nás vylákalo ven také 5. 9. na košíkovou ve dvoře areálu DS . Nechyběla zábava, sportovní nadšení a radost z úspěchu.

A protože si rádi zazpíváme, dne 6. 9. jsme se sešli na terase DS s harmonikou, dobrou náladou a chutí strávit příjemné odpoledne.

Nezaháleli jsme ani ve výtvarných činnostech a společenských hrách. Mnohé zaujalo vykreslování mandal, další se pustili do skládání obrázků, puzzlí nebo do společenských her. Ale ani tentokrát jsme nepřišli na to, jak u hry „Člověče, nezlob se“ zůstat „v klidu“ a spravedlivě se nerozčílit právě ve chvíli, kdy vás soupeř „vyhodí před domečkem“. Tak to zkusíme příště znovu.

Co nového se naučili, nám předvedli pejsci při canisterapii dne 13. 9.

K pravidelným aktivitám patří, už tradičně, cvičení jógy, ve kterém se klienti stále zdokonalují a oceňují význam tohoto cvičení pro své zdraví.

I tento měsíc jsme měli možnost popřát klientkám k oslavě významných životních jubileí a potěšit je i dárkovým balíčkem, věnovaným obcí Jesenec.

12. 9. se naše tříčlenné družstvo zúčastnilo sportovních her v DS Litovel – Červenka, kde ve sportovním klání uspělo a vybojovalo krásné 3. místo. Gratulujeme.

Za akci měsíce, lze bez pochyby, označit výlet do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, kde nás čekalo velmi milé uvítání majitele p. Václava Obra, který nás rovněž celou expozicí kočárů provedl. Krásné exponáty a zajímavý výklad v nás zanechal velmi dobrý dojem a krásné vzpomínky na návštěvu muzea. Dále jsme pokračovali do restaurace v Pěnčíně, kde byl připraven velmi chutný oběd, skvělá obsluha a také něco sladkého na chuť.

V rámci souboru dopoledních činností jsme se, kromě čtení tisku, seznamování s aktualitami a zajímavými informacemi, věnovali také muzikoterapii, dechovým a paměťovým cvičením a cestopisnému vyprávění o vzdálených zemích – tentokrát Spojené Arabské Emiráty.

V závěru měsíce proběhla v DS Jesenec prodejní výstava patchworku, kde si někteří klienti i zaměstnanci zakoupili tyto výrobky a udělali radost sobě i ostatním.

Filmový klub byl, na přání klientů, tento měsíc věnován pohádkám, na které se podívají rády nejen děti, ale i my, dospělí.

Velké poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov a jeho veřejné finanční podpoře, díky které se v měsíci září uskutečnil výlet do Muzea Kočárů v Čechách pod Kosířem

a i nadále se můžeme těšit na pravidelná setkávání s psími mazlíčky paní Procházkové v rámci canisterapie (letak)ŘÍJEN

Měsíc říjen jsme zahájili pěkně dynamicky - a to účastí na Sportovně aktivizačním dnu v Náměšti na Hané, kde naše družstvo vybojovalo stříbrný pohár.

S příchodem podzimu jsme proměnili i vzhled domova a celý ho slavnostně vyzdobili podzimními dekoracemi a vyrobili jsme si i dýňové strašidlo, které po těsném hlasování dostalo jméno Barbucha.

V pravidelných činnostech jsme pokračovali i tento měsíc, a to ve cvičení jógy a opět jsme se pomazlili s pejsky při canisterapii.

11. 10. jsme uspořádali pro všechny zájemce Den otevřených dveří, kde se návštěvníci mohli seznámit nejen s aktuálním fungováním a provozem DS, ale i s jeho zajímavou historií a rovněž si mohli posedět u malého občerstvení.

Ve znamení velké zábavy, tance, zpěvu a živé hudby proběhlo dne 17. 10. v našem DS, již po několikáté, Vinobranní. Na chvíli jsme alespoň částečně zapomněli na naše bolístky, zatančili si, pochutnali si na občerstvení a každý si z tomboly odnesl pěknou výhru.

Oslava proběhla opět i v klubu oslavenců, kde jsme popřáli našim jubilantům.

V průběhu každodenní aktivity, souboru dopoledních činností, jsme se mohli seznámit s pravidelnými aktualitami, zajímavostmi i cestopisnou prezentací o Spojených Arabských Emirátech. V průběhu měsíce jsme se pravidelně věnovali 100. výročí vzniku Československa a s tím spojenými zajímavostmi a oslavami. Pozitivní ohlas rovněž získala videoprezentace nejvyššího českého státního symbolu, sídla prezidenta republiky – Pražského hradu. V průběhu této aktivity si nejen povídáme, ale i zpíváme či poslechneme reprodukovanou hudbu v rámci reminiscenční terapie, procvičíme motoriku, poznáváme zajímavé předměty a trénujeme pozornost a paměť.

Každý den si dáme dobrou kávu, ať je to uvaření kávy na přání nebo v rámci klubu kafíčkářů, kde si i povídáme, zpíváme nebo malujeme.

Při odpolední aktivitě se staráme o rybičky a morčata, hrajeme společenské hry a dobře se bavíme. Pokračujeme v četbě na přání a stále si máme co povídat. Nuda nás nebaví a tak ji zaženeme třeba při promítání ve filmového klubu, čtením, luštěním křížovek či hraním šachů. Počasí ještě stále přeje krátkým procházkám a chvilkovému posezení na čerstvém vzduchu.


LISTOPAD

Co nám přinesl měsíc listopad?

Kromě pravidelných aktivit jako je cvičení jógy či canisterapie, také události související s podzimním obdobím…. např. podzimní svařák párty. Celým domovem se nesla vůně ovoce, vanilky, skořice a hřebíčku a při společném posezení u horkého svařáčku a zpěvu písní jsme se v domově pomalu „ladili“ do předvánoční adventní atmosféry.

V rámci výtvarné dílny jsme se zaměřili na výrobu okrasných vánočních předmětů pro naše klienty a rovněž jsme připravili bohatou sbírku výrobků se kterými se klienti našeho domova prezentuji na vánoční prodejní výstavě v Konici.

Na to, jak šikovné jsou „české ručičky“ jsme se jeli podívat na vánoční výstavu do obce Dzbel, kde byli k vidění překrásné ručně vyráběné vánoční dekorace a výrobky. Klienti měli možnost si tyto výrobky zakoupit a udělat tak radost sobě, či připravit krásný vánoční dárek.

Podzimní výzdobu v domově již nahradila adventní – věnce, květiny a samozřejmě, nazdobení a rozsvícení vánočních stromků. A k tomu vánoční písničky a povídání.

Filmový klub „obsadili“ v měsíci listopadu Old Shatterhand a Vinnetou s příběhy o boji čestnosti a spravedlnosti proti bezpráví.

V rámci souboru dopoledních činností se nadále věnujeme aktualitám a zajímavostem, rádi si povídáme a posloucháme zajímavé historky klientů ze života, zazpíváme a procvičujeme hrubou i jemnou motoriku v rozličných herních soustavách, skládáme puzzle. Rádi si také zahrajeme společenské hry nebo předčítáme dle přání klientů.

Tento měsíc nás navštívili studenti UP v Olomouci a se dvěma klienty provedli rozhovor na téma „Nezapomenutelné příběhy“, které budou zveřejněny v měsíčníku Olomoucký kraj.


PROSINEC

Měsíc prosinec se nesl v duchu adventní a vánoční výzdoby. Uživatelé se mohli těšit na Mikuláše, anděla a čerta se svou Mikulášskou nadílkou (5. 12.), vystoupení DUO MARBO (10. 12.), vystoupení žáků ZUŠ Prostějov (18. 12.) a vánoční besídku dětí z MŠ Konice (17. 12.).

Při aktivitách s uživateli jsme společně zavzpomínali na doby minulé a s nimi spjaté dodržování některých vánočních zvyků, zpívali jsme koledy a recitovali básně.

Jako každý měsíc nás přijeli potěšit naši psí kamarádi, scházeli jsme se také v Klubu oslavenců a na Filmovém klubu.

19. 12. proběhlo na všech budovách setkání s uživateli, kdy byli seznámeni s důležitými informacemi ohledně vánočního provozu Domova a provozu mezi svátky. Paní ředitelka popřála všem hlavně klidné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a štěstí. Také byly předány dárkové balíčky pomáhajícím uživatelům.