Domov pro seniory Jesenec - Volnočasové aktivity v roce 2016
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Volnočasové aktivity v roce 2016

Rok 2016 ve zkratce

Tady Vám nabízíme malou ochutnávku toho, co nám nový rok postupně přináší:


LEDEN

Po vánočních svátcích jsme si odpoledne zpestřili hrou Člověče, nezlob se. Tuto hru jsme hráli jak společně na kulturní místnosti, tak individuálně na pokojích.

7. 1. k nám v tomto roce poprvé zavítala canisterapeutka p. Procházková se svými pejsky, kteří nás pobavili artistickými kousky, protože uměli balancovat na velkém balóně. (viz. foto)

Koncem ledna jsme si poprvé vyzkoušeli novou hru s názvem Holandský biliard. Tato hra naše seniory začala velmi bavit, užili jsme si spoustu legrace. (viz. foto)

Také proběhl klub oslavenců, u kterého jsme si zazpívali a poseděli u dobrého občerstvení. (viz foto)


ÚNOR

4. 2. i v tomto měsíci za námi přijela canisterapeutka se svými mazlíčky. Kromě mazlení měli naši senioři ještě drobné úkoly, jako pokusit se zdolat rébusy Ježek v kleci, hlavolam nebo najít oblíbené plemeno v knížce. (viz. foto)

Hra biliard nás tak očarovala, že jsme ji zařadili do programu i tento měsíc, a ne jednou.

V průběhu měsíce jsme se připravovali na plánovanou Ostatkovou veselici a v rámci Výtvarných dílen jsme vyrobili ozdobný barevný řetěz z papírových ruliček. Dále jsme vystřihovali a připravovali masky na tento rej.

I tento měsíc proběh klub oslavenců, oslavenci byli tři, oslavy jsme si užili také proto, že jedny kulatiny se slavili ve velkém i s dortem, který byl vynikající.


BŘEZEN

Březen přinesl mnoho zajímavých akcí, např.:

3. 3. jsme se pomazlili s pejsky od p. canisterapeutky Renaty Procházkové a moc se nám to líbilo (viz. foto).

4. 3. proběhla u nás jarní prodejní výstava Patchworku, kterou nám dovezl p. Miška a bylo se opět na co dívat (viz. foto).

8. 3. jsme MDŽ oslavili s harmonikou a zpěvem a zakončili sladkou tečkou (viz. foto).

11. 3. se u nás konala oblíbená a pravidelná jarní akce s názvem Ostatková veselice. Opět se sešli lidé ve veselé náladě, ale především různobarevných maskách. Bylo se na co dívat, nejen uživatelé nasadili rozmanité čepice a škrabošky, ale i zaměstnanci se připojili a vymysleli spoustu pěkných masek a kostýmů. Zatancovali jsme si, zazpívali, občerstvili se a dokonce si i zasoutěžili s vtipnými otázkami. Každá odpověď byla oceněna a závěr patřil kulturnímu zpestření – naší tradiční skupině VRTI PRTI, která nás opět pobavila. Akce se tudíž opravdu vydařila ke spokojenosti a úsměvu všech přítomných (viz. foto).

17. 3. se v klubu oslavenců opět juchalo, slavili jsme narozeniny jedné naší uživatelky (viz. foto).

Koncem měsíce jsme společnými silami vyzdobili domov do velikonočního hávu. Následovalo tzv. Beránkování. Darovaní beránci oživili naši výzdobu a pak uspokojili naše chuťové pohárky. Dárcům velmi děkujeme (viz. foto).


DUBEN

Tento měsíc se nesl v rytmech různé hudby. Na začátku měsíce 12. 4. jsme měli hudební vystoupení manželů Vyroubalových, kteří nám zazpívali, zahráli a zapůjčili mikrofony, takže si profi zpěv mohli vyzkoušet i naši uživatelé. Jako neocenitelná pomůcka sloužilo čtecí zařízení, které texty písní promítalo na zeď ve zvětšené podobě (viz. foto).

I tento měsíc jsme slavily v rámci klubu oslavenců, uspořádali jsme oslavu a pak také předali dárkové balíčky, které vždy oslavence potěší. Tradičně přišel pogratulovat i starosta obce Jan Kvapil a společně jsme si zazpívali „živijó“ (viz. foto).

14. 4. Proběhlo setkání s pejsky a jejich paničkou pí. procházkovou, která si pro nás připravila zajímavé zpestření canisterapie v podobě přípravy dortu pro fenku Pegy. Ta v dnešní den slavila 10. narozeniny. Oslava se vydařila ke spokojenosti všech. Jak pejsků, tak uživatelů (viz. foto).

Další velký hudební zážitek nás čekal 18. 4. na Plese seniorů, který se konal v Olomouci. Pozvali nás z DS Anavita a měli připravený velmi pěkný program, který se skládal z vystoupení jak profesionálů, tak i laiků - seniorů. I my jsme přispěli svým uměním a veselou náladou do programu, když jsme přihlížejícím zatancovali v rámci taneční skupiny VRTI PRTI sérii tanců ala orient. Shlédli jsme tance i ostatních, zpěv i recitaci, pak nás rozesmáli divoké a krásné „cikánské“ tanečnice a následovala tombola. Celý program jsme si velmi užili a už se těšíme na další spolupráci (viz. foto).

Tento měsíc jsme završili velkým čarodějným rejem a to 26. 4. Slet se konal na hlavní budově a kromě čarodějného tance jsme vařili kouzelný lektvar z pavouků a žížal. Mimochodem všem pravým čarodějnicím a čarodějům velmi chutnal ;). Následovalo prověření leteckých schopností okolo ohně a na závěr jsme si vymýšleli čarodějná jména (viz. foto).


KVĚTEN

Po té, co jsme nabrali hodně jarní síly, jsme byli v květnu také hodně aktivní:

Celý měsíc jsme se poctivě věnovali cvičení jógy.

Dále jsme se zabývali různými hrami jako např.: Holandský biliard, Paměťové hry.

17. 5. proběhlo vystoupení žáků ze ZŠ Ptení k svátku matek. Žáci si připravili ve spolupráci s pí. učitelkami nejen krásný program pěvecký, ale i spoustu velmi milých a malých sladkých dárečků pro naše seniorky. Na programu jsme spolupracovali dopředu tím, že jsme si domluvili některé oblíbené písně našich seniorů a děti je následně nacvičili a společně si pak zazpívali (viz. foto).

24. 5. Klub oslavenců - posezení v kruhu přátel a oslava narozenin (viz. foto).

26. 5. nás přijeli potěšit pejsci od canisterapeutky R. Procházkové. Tato terapie s pejsky se mohla uskutečnit díky Veřejné finanční podpoře Statutárního města Prostějova. Děkujeme (viz. foto).

Naše tanečnice pod vedením aktivizační pracovnice pí. Nedbalové zažily opět malý úspěch se svým vystoupením, a to na veřejném vystoupení v Čuníně. Skupina VRTI PRTI přijela na pozvání Svazu žen a vystoupila jako kulturní zpestření programu na setkání, kterým místní i přespolní obyvatelé oslavili svátek matek (viz. foto).


ČERVEN

6. 6. Naši uživatelé zažili nenadálou událost v podobě zásahu hasičů. Ti k nám přijeli zneškodnit velký roj včel, který se usadil v borovici ve dvoře za oddělením III. (viz. foto).

7. 6. jsme v našem domově uspořádali Sportovní hry, na které jsme pozvali cekem 6 družstev ze spřátelených domovů. Soutěžilo se v 6 disciplínách: 1. Florbal, 2. Slož dílky do sebe, 3. Hod kroužku na tyč, 4. Co k sobě patří, 5. Holandský biliard, 6. Navlékání ruliček. Všechna družstva obdržela drobné upomínkové balíčky, ceny vítězným družstvům byly pořízeny díky Veřejné finanční podpoře Statutárního města Prostějova. První tři místa byla obsazena: 1. DS Jesenec, 2. DS Nerudova Pv, 3. DS Červenka. Všem sponzorům této akce velice děkujeme (viz. foto).

8. 6. Oslava vítězství ze sportovních her, společné rozbalování výhry (viz. foto).

10. 6. Jsme uspořádali oslavu pro jednu uživatelku oddělení III. Na tuto oslavu přijela také její rodina a sešli se i uživatelé celého oddělení, takže bylo veselo. Oslava jak má být (viz. foto).

I tento měsíc (14. 6.) jsme uspořádali oslavu narozenin v rámci Klubu oslavenců, kterou jsme si užili (viz. foto).

Naše oblíbené opékání kabanosu v zahradě se konalo 16. 6. Tuto akci jsme si užili také díky Veřejné finanční podpoře Statutárního města Prostějova. Děkujeme (viz. foto).

22. 6. V tento den jsme se s naším soutěžním tříčlenným družstvem vydali do Prostějova do DS Nerudova na soutěž ve vaření guláše. Tato akce se konala opět pod širým nebem, naše družstvo leč se velice snažilo, neuspělo, ale odvezlo si hezké zážitky (viz. foto).

23. 6. Opět nás přijela potěšit canisterapeutka R. procházková se svou fenkou Halifaxou Verry Merry, ale mi ji říkáme Foxinka (viz. foto).
          

25. 6. Nás poctila svou návštěvou samotná ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Konala se zde malá beseda, na kterou přijeli také zástupci místních obcí, p. ředitelka našeho domova Bc. Z. Bratterová, LLM a další. Po besedě p. Nedbalová zahájila malou prohlídku našeho domova a pak měli také možnost nahlédnout do přilehlého kostela sv. Libora. Na závěr byl ministryni na památku předán obraz našeho domova, který namalovala sama jedna naše šikovná uživatelka (viz. foto, foto).


ČERVENEC

15. 7. v pátek proběhla v Domově pro seniory v Jesenci vernisáž obrazů venezuelského malíře Armanda Reveróna. Výstavu zahájili starosta Jan Kvapil a ředitelka Domova pro seniory Bc. Zuzana Bratterová, LLM. Reprodukce obrazů zapůjčilo kulturní středisko Venezuelského velvyslanectví. Jedná se o putovní výstavu, v domově pro seniory bude k vidění 14 dní. O malířově životě a díle přítomné seznámila sociální pracovnice PhDr. Yvona Andělová. Armando Reverón byl nejen malíř, kreslíř, ale také sochař. Patřil k významným představitelům období expresionismu a vystavoval nejen v rodné Venezuele, ale i jinde ve světě - například v Paříži. Výstavu si prohlíželi jak uživatelé, tak zaměstnanci Domova, i návštěvy z řad rodinných příslušníků. Největší ohlasy, a to jak pozitivní, tak i negativní, vyvolaly čtyři obrazy aktů – ty se líbily především mužské části obyvatel, ženy si oblíbily spíše krajinky a moře, které malíř Reverón ponejvíce maloval v poslední etapě své umělecké tvorby. (viz. foto) (pozn. článek Napsali o nás…)

21. 7. V tento letní den přijela potěšit naše srdíčka smysly canisterapeutka R. Procházková se svými čtyřnohými mazlíčky. Tento den byl pro nás opravdu krásný a veselý, protože mezi nás zavítalo štěňátko Havanského psíka, přesněji malá nezbedná fenka se jménem Beruška Beskydský Vítr, my ji však budeme zkráceně říkat Berta. Toto neposedné mládě vykouzlilo tolik úsměvů a již odmala se učí, jak být správný terapeut. Moc děkujeme a přejeme, ať se vše dobře vydaří. (viz. foto)

Jinak probíhalo v tomto letním měsíci vše jako obvykle. Kromě čerpání dovolené probíhalo pravidelné cvičení jógy, procházky po okolí a posezení na terasách a ve dvoře, dále filmový klub aj. aktivity obvyklé pro toto roční období.


SRPEN

3. 8. Nácvik hry pétanque – tato hra naše seniory velmi baví, trénovali jsme záměrně, protože nás čekal velký turnaj v DS Tovačově. Hru jsme si ale užili, napětí nás nedostihlo, bereme to s humorem. ;) (viz. foto)

11. 8. Ochutnávka belgické čokolády – do našeho Domova zavítal prodejce čokolády a né jen tak ledajaké. Udělal nám hezkou krátkou přednášku spojenou s ochutnávkou vybraných sladkých dobrot. Na koci si každý mohl něco i zakoupit. Takové sladké dopoledne jsme si opravdu užili a ještě dlouho vzpomínali. (viz. foto)

11. 8. Oslava narozenin – opět se sešli členové klubu oslavenců, aby popřáli jednomu z jejich řad. Ke gratulaci se připojil i pan starosta, soc. pracovnice a další. Gratulujume. (viz. foto)

16. 8. Houbaření – ač je to možná k nevíře, už rostou! Naši zdatnější uživatelé a lehcí turisté, kteří dělají delší procházky po okolí Domova se vydali také do nedalekého lesa a donesli malý úlovek. Hned jsme si užívali všemi smysly těchto darů lesa. Jejich vůni, tvar, hříbek totiž koloval. Rozmohlo se imaginární vaření, protože každý si zavzpomínal, co z hub rád vařil a na jaký způsob je upravoval. Nakonec došlo na klasiku – nakrájet a nasušit. (viz. foto)

17. 8. Melounování – jelikož bylo parné léto v plném proudu, uspořádali jsme si pro osvěžení mysli, ducha a především chutě melounové odpoledne, melounovou párty. Potěšili jsme všechny smysly – pokochali jsme se pohledem, uchopili směle červenou dobrotu, která sladce svěže voněla, zamlsali a zamlaskali jsme si. Mezi tím vším jsme si i zatancovali v letním rytmu a položili tak možná základní kámen pro novou letní tradici. (viz. foto)

19. 8. Výstava obrazů p. Strejčkové (viz. foto).

24. 8. Petanque Tovačov – v tento den jsme se vydali zúročit naše tréninky v hodu petanqueovou koulí. Těsně (o dva body) nám unikla medailová pozice, skončili jsme totiž na 4. bramborovém místě. Náladu nám to ale nezkazilo, my to totiž za rok zkusíme znova! (viz. foto)

25. 8. Sportovky DS Nerudova Prostějov – tyto sportovní hry patří do těch pravidelných, i letos tomu tedy nebylo jinak, vydali jsme se pobavit, zasoutěžit, zahrát si. A i přesto, že jsme nic nevyhráli, náladu nám to nepokazilo. Dokonce jsme se tady setkali s naší bývalou klientkou. Takže jsme si společně i lehce zavzpomínali. (viz. foto)

29. 8. Opékání kabanosu – k létu patří posezení v přírodě a tak jsem se i my nenechali odradit horkým počasím, vybrali jsme si bezva den, kdy nám bylo tak akorát a opekli jsme si kabanos, na kterém jsme si pochutnali při posezení v Kolibě nebo jen tak v trávě. Nálada byla příjemná, odpoledne se zdařilo a tím jsme završili nejen tento měsíc, ale také pravé léto. (viz. foto)


ZÁŘÍ

4. 9. Soutěž o ceny ve hře Holandský billiard - toto odpoledne jsme si náležitě užili, při hře byla totiž legrace. Na závěr, po sečtení bodů jsme vyhlásili vítěze, které jsme ocenili diplomem a malým dárkem. Ostatní dostali, jako cenu útěchy, ochutnat buchtu v podobě muffiny. Mňam ;). (viz. foto)

5. 9. Sportovní hry Červenka - na těchto hrách nás doprovázela také p. ředitelka a asi nám přinesla malinko štěstí, protože to byly hry pro naše družstvo velmi úspěšné… První místo, pohár a naše vítězné družstvo září spokojeností. (viz. foto)

14. 9. Canisterapie - i v tomto měsíci nás potěšili pejsci od p. Procházkové, jejich kousky vykouzlili nejeden úsměv. Už se těšíme na další návštěvu. (viz. foto)

22. 9. Výlet Skalka, Pv - podzimní tradiční celodenní výlet se konal i letos. Byl nabitý příjemnými zážitky, poznáváním i léčebným záměrem… Navštívili jsme totiž lázně Skalka, kde jsme ochutnali všechny zdejší léčivé „voňavé“ prameny. Následně jsme se přesunuli do Prostějova na oběd, a dále jsme měli možnost shlédnout krásy secesní radnice i s poutavým výkladem. To už jsme ale začali pociťovat lehce unavené nohy a tak jsme zaveleli rozchod směr místní cukrárny, posezení to bylo příjemné a sladké ;). (viz. foto)

26. 9. Klub oslavenců + gratulace (viz. foto)


ŘÍJEN

Hned začátkem měsíce jsme se pustili do podzimní výzdoby Domova (viz. foto), protože pak následoval den otevřených dveří (viz. foto), tak abychom to tu měli hezké ;).

Na oddělení III proběhla přestavba terasy tak, aby byla bezbariérová a hlavně, byla na ní vybudována plošina připomínající výtah, která vyveze i méně mobilní uživatele do druhého poschodí a tím jim zpříjemní pobyt a hlavně pohyb a přesun. (viz. foto)

I tento měsíc nás poctil svou milou návštěvou starosta p. Kvapil, aby společně s vrchní sestrou Věrou Vymětalovou a PhDr. Y. Andělovou předali gratulaci a dárkový balíček oslavenci. (viz. foto)

Nenechali jsem si ujít kromě obvyklých volnočasových aktivit ani naši oblíbenou canisterapii (viz. foto) a pak jsme mohli utratit nějakou tu naspořenou korunku při již tradiční podzimní prodejní výstavě Patchworku. (viz. foto)

Zlatý hřeb tohoto měsíce přinesla toužebně očekávaná taneční zábava pro starší a pokročilé - VINOBRANÍ. Pojedli jsme, poseděli, zazpívali i zatančili, opět nás nezklamaly tanečnice se svým tanečním číslem, které přišlo o přestávce jako španělská třešnička na dortu. (viz. foto)

Naše tanečnice se svým nadšením a umem slaví úspěchy již také za zdmi našeho Domova, protože vystoupily coby kulturní zpestření programu na Vinobraní v Budětsku. Zde předvedly pod vedením p. Nedbalové pohybové kreace ve stylu španělských rytmů a sklidily dokonce potlesk ve stoje. Gratulujeme za úspěch a děkujeme za hezkou reprezentaci, však si to zaslouží! A tak se konala i malá oslavička tohoto úspěchu.


LISTOPAD

Vše probíhalo dle plánu, byl to vyčerpávající měsíc plný příprav na akce v prosinci, nákupů aj. Navíc končí svůj PP naše vedoucí PhDr. Y. Andělová, které děkujeme za její letitou spolupráci.

Jedno odpoledne jsme společně vyrobili dýňové strašidlo - měli dušičkové SDČ a helloweenské odpoledne (viz. foto). Velmi nás potěšila péče kosmetických poradkyň firmy MARY KAY v rámci zkrašlovacího dopoledne (viz. foto). Výzdoba domova proběhla dle plánu (viz. foto). Advent začal posezením u punče (viz. foto), proběhla i předposlední canisterapie letošního roku (viz. foto).


PROSINEC

Tento měsíc byl nabytý kulturními vystoupeními spojenými s adventem a vánoční atmosférou.

Začátek patřil řádění čerta v doprovodu svatého Mikuláše a andílka (viz. foto). Následovala poslední canisterapie letošního roku, kterou jsme si jako vždy užili (viz. foto).

Další adventní týden přinesl hudební koncert DUO MARBO, který nás opět zahřál u srdíčka (viz. foto) a následovalo hudební odpoledne od ZUŠ Prostějov (viz. foto). Ještě jsme také stihli poslední letošní klub oslavenců (viz. foto) a už nás čekaly další kulturní zážitky v podobě krásné besídky těch nejmenších a to dětí z MŠ Konice (viz. foto). Poslední letošní kulturně-hudební program si pro nás, i s malým překvapením v podobě drobných dárečků, připravili děti a p. učitelky ze ZŠ Ptení (viz. foto). Závěr roku jsme strávili bilancováním a hlavně poděkováním: 1. Našim tanečnicím ze senior taneční skupiny VRTI PRTI, kterou hudebně i choreograficky vede p. Nedbalová, za krásnou reprezentaci našeho Domova při svých vystoupeních, a to nejen při akcích v našem Domově, ale také již na vystoupeních i mimo Domov - na veřejných akcích (viz. foto). 2. Poděkování patří tentokráte za celoroční pomáhaní a snahu našim uživatelům, kteří se nebojí a ještě se aktivně zapojují do praktického chodu Domova. Jedná se např. o pomáhání s odvozem vozíků, práce na zahrádce či v sadu, nebo pomoc s mytím nádobí aj. drobné činnosti, které ale přispívají jednak dobrému pocitu zúčastněných uživatelů a jednak k hladkému provozu, a pak také k dobré náladě při spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli (viz. foto).