Domov pro seniory Jesenec - Organizace zařízení
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Organizace zařízení


Organizační schéma - zobrazit

Organizační řád - zobrazit + příloha


Zřizovatel a předmět služby

     Zřizovatelem domova pro seniory Jesenec je Olomoucký kraj. Zařízení je zřizováno jako příspěvková organizace. Předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování sociální služby domov pro dospělé osoby se zdravotním postižením od 50-ti let věku, mladší seniory od 65 let – 80 let a starší seniory nad 80 let.


Zajištění služby

     Služba je poskytována v podobě zabezpečování ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále jsou organizovány sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, tak jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále je v zařízení poskytována zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a to praktickým lékařem, který do zařízení dochází.


Poloha zařízení

     Zařízení se nachází v obci Jesenec, který je vzdálen 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km západně od Olomouce. Budovy zařízení jsou v centru obce, přístupné z veřejných komunikací. Součástí zařízení je areál zahrad, dvora a lesoparku. Ten se nachází v kopcovitém terénu těsně za hlavní budovou. K dispozici je uživatelům také pozemek, určený k pěstování zeleniny a kytek, na kterém je umístěn skleník. Nadmořská výška u zámku je 495 metrů.


Dispozice zařízení

     Zařízení je situováno ve dvou budovách. Jde o původní barokní stavbu a na ni navazující přístavbu z 60 let. Nad částí hlavní budovy byla v minulosti upravena půdní vestavba, ve které jsou umístěny tři pokoje. Další pokoje jsou umístěny v druhém nadzemním podlaží hlavní budovy. Ubytovací kapacitu hlavní budovy doplňují v I. podlaží další pokoje. V tomto podlaží je také umístěno zázemí zdravotnického úseku, hlavní jídelna, která je využívána zároveň jako kulturní místnost a rehabilitace. V přízemí hlavní budovy se nachází kuchyně, ekonomický úsek a kancelář ředitele.
     V dostavbě u hlavní budovy se nachází kotelna a pracoviště údržby, v dalším podlaží jsou potom pokoje uživatelů – jde o muže. V této části budovy je umístěna také jídelna a malá kuchyňka.
     Dále jde o samostatnou stavbu bývalých hospodářských budov, ve které jsou nyní umístěny jednak další pokoje pro uživatele zařízení a jídelna s kuchyňkou, jednak technické zázemí zařízení (prádelna, sklady, garáže).


Kapacita zařízení a personální zajištění služby

     V současné době je kapacita zařízení 75 uživatelů, není přesně stanoven počet uživatelů mužů a žen, při rozhodování o přijetí jsou posuzovány aktuální možnosti při umístění žadatele. Služba je zajišťována v současné době 41 kmenovými zaměstnanci a další činnosti v zařízení (rehabilitace, lékařská péče) jsou zajištěny externími osobami. Každý ze zaměstnanců prochází v proběhu kalendářního roku vzděláváním, které je nedílnou součástí péče o ně a vede také ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zavádění a uplatňování nových poznatků do praxe.


Organizační členění

     Domov pro seniory Jesenec je v současné době členěn do pěti pracovních úseků. V čele všech pracovních úseků stojí pracovníci pověřeni vedením.

     Ředitelka

     Ekonomický úsek

     Provozní úsek

     Sociální úsek

     Stravovací úsek

     Zdravotní úsek