Domov pro seniory Jesenec - Fotogalerie
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Fotogalerie

2 0 1 6

l e d e n
Canisterapie
Holandský biliard
Klub oslavenců

ú n o r
Canisterapie
Klub oslavenců
narozeniny
narozeniny

b ř e z e n
Canisterapie
Patchork
MDŽ
Ostatková veselice
Oslava narozenin
Beránkování

d u b e n
Hudební vystoupení
Canisterapie
Oslavenci
Ples seniorů
Čarodějnice


k v ě t e n
Svátek matek
Oslavenci
Canisterapie

č e r v e n
Hasiči a včely
Sportovní hry
Oslava 1. místa
Oslava narozenin
Klub oslavenců
Opékání
Gulášení
Canisterapie
Ministryně v DS
Výtvarná tvorba

č e r v e n e c
Vernisáž obrazů venezuelského
malíře Armanda Reveróna
Canisterapie

s r p e n
Nácvik hry pétanque
Ochutnávka belgické čokolády
Oslava narozenin
Houbaření
Melounování
Výstava obrazů pí. Strejčkové
Petanque Tovačov
Sportovky DS Nerudova
Opékání kabanosu

z á ř í
Soutěž o ceny ve hře Holandský Billiard
Sportovní hry Červenka
Canisterapie
Výlet Skalka a Prostějov
Klub oslavenců

ř í j e n
Podzimní výzdoba
Den otevřených dveří
Plošina na odd. III
Gratulace k narozeninám
Canisterapie
Prodejní výstava Patchworku
Vinobraní

l i s t o p a d
Branka na odd. IV
Dýňové strašidlo
Kosmetické poradkyně firmy
Mary Kay – zkrášlovací odpoledne
Klub oslavenců
Canisterapie
Zasněžené jezírko
Zahájení výstavy obrazů pí. Maleninské
Výtvarná dílna
Posezení u punče

p r o s i n e c
Mikulášská nadílka
Canisterapie
Hudební koncert Duo Marbo
Hudební odpoledne ZUŠ Prostějov
Klub oslavenců
Vystoupení ZŠ Ptení
Vystoupení dětí z MŠ Konice
Poděkování tanečnicím Vrti Prti
Poděkování pomáhajícím


2 0 1 5

l e d e n
Solná jeskyně
Canisterapie
Oslava narozenin
“paní Zima čaruje“

ú n o r
Klub oslavenců
Gratulace k narozeninám
Canisterapie

b ř e z e n
Oslava MDŽ
Ostatková veselice

d u b e n
Beránkování
Narozeniny
Čarodějnice

k v ě t e n
Canisterapie s Lejdy
Svátek matek
Májková olympiáda
a májková slavnost v CSSP
Opékání
Klub oslavenců
Canisterapie
Osázení novými rostlinkami

č e r v e n
Návštěva Jiřího Krampola
X. Sportovní hry
Výstava patchworku
Gulášení
Klub Oslavenců


č e r v e n e c
Morčata - Viky a Panky
Canisterapie


s r p e n
Hry s míčky
Petanque Tovačov
Morčata - Viky a Panky
Olympiáda v DS Bohuslavice
Sportovní turnaj
v DD Prostějov - Nerudova


z á ř í
Canisterapie
Sportovní setkání v DD Červenka
Posezení na terase
Výlet do Moravské Třebové
Sportovní hry v Domově seniorů
Pohoda Chválkovice
Klub oslavenců
Klub kafíčkářů
Zahradničení

ř í j e n
Klub oslavenců
Podzimní výzdoba
Den otevřených dveří
Canisterapie
Prodejní výstava patchworku
Výsadba zeleně
Vinobraní

l i s t o p a d
Punče
Vánoční výstava v Konici
Koncert Duo Marbo

p r o s i n e c
Canisterapie
Zdobení vánočního cukroví
Vystoupení ZŠ Ptení
Vystoupení ZUŠ Prostějov
Vystoupení dětí z MŠ Konice
Koncert Olomouckých trubačů


2 0 1 4

l e d e n
Soutěž poznej slovo
6. 1. 2014
Výtvarná dílna - sněhuláci
15. 1. 2014
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
22. 1. 2014
Pracovní dílna
30. 1. 2014

ú n o r
Muzikoterapie
4. 2. 2014

b ř e z e n
Ostatková veselice
7. 3. 2014
Jarní pobyt venku
20. 3. 2014
Výtvarná dílna - tkaní z papíru
25. 3. 2014

d u b e n
Klub Kafíčkářů
4. 4. 2014
Výstava patchworku
15. 4. 2014
Pečení a zdobení perníčků
16. 4. 2014
Opékání
29. 4. 2014
Terapie s Benem
30. 4. 2014

k v ě t e n
Motýlí den
6. 5. 2014
Vystoupení dětí z MŠ
14. 5. 2014
Májková olympiáda
22. 5. 2014

č e r v e n
Sportovní den
11. 6. 2014
Kluby oslavenců
v červnu
Terapie s kočičkou
25. 6. 2014
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
30. 6. 2014

č e r v e n e c
Poznáváme Chorvatsko
9. + 10. 7. 2014
Gratulace oslavencům
11. 7. 2014
Terapie se psem Beďou
11. 7. 2014

s r p e n
Výlet do ZOO Olomouc
26. 8. 2014
Sportovní turnaj
v Domově důchodců Prostějov
28. 8. 2014

z á ř í
Posezení s opékáním
4. 9. 2014
Canisterapie
5. 9. 2014
Olympiáda seniorů v Bohuslavicích
9. 9. 2014
Sportovní hry Chválkovice
11. 9. 2014
Výtvarná dílna
15. 9. 2014
Klub oslavenců
23. 9. 2014
Výlet do Sloupu
24. 9. 2014

ř í j e n
Canisterapie
2. 10. 2014
Podzimní kabát
6. + 14. 10. 2014
Den otevřených dveří
7. 10. 2014

Hod měšci na terč
7. 10. 2014
Klub seniorů z Olomouce
16. 10. 2014
Muzikoterapie
22. 10. 2014

pravidelná „Páteční jóga“
22. 10. 2014
Vinobraní
24. 10. 2014
pravidelná středeční
“Hodina tance“

l i s t o p a d
Výtvarná dílna
3. 11. 2014
Felinoterapie
12. 11. 2014
Klub oslavenců
13. 11. 2014
Prodejní výstava patchworku
25. 11. 2014
Výjezdní zasedání Krajské rady Olomouckého kraje
27. 11. 2014
pravidelná „Četba na pokračování“

p r o s i n e c
Beseda a posezení u punče
01. 12. 2014
Mikulášská nadílka
05. 12. 2014
Vánoční výstava v Konici
08. 12. 2014
Gratulace
09. 12. 2014
Vánoční besídka dětí z MŠ Konice
10. 12. 2014
Zima čaruje
10. 12. 2014
Vánoční vystoupení ZŠ Ptení
11. 12. 2014
Klub oslavenců
16. 12. 2014
Pěvecké vystoupení ZUŠ Prostějov
17. 12. 2014
Poděkování
18. 12. 2014
Silvestr
31. 12. 2014


2 0 1 3

l e d e n
Turnaj v lovu rybiček
30. 1. 2013

ú n o r
Hmatové cvičení
s kuličkovou plastelínou
7. 2. 2013
Výtvarná dílna - tvorba
hliněné vázy
14. 2. 2013

b ř e z e n
Rozhovor výherkyně kávovaru
s novináři
8. 3. 2013
Oslava MDŽ
8. 3. 2013
Ostatková veselice
20. 3. 2013

d u b e n
Beránkování
2. a 3. 4. 2013
Výtvarná dílna
19. 4. 2013
Posezení ve dvoře
26. 4. 2013
Čarodějnický slet
30. 4. 2013

k v ě t e n
Oslava jubilea + kávovar
7. 5. 2013
Posezení ve dvoře
a terapie s kočkou
13. 5. 2013
Besídka k oslavě
Dne matek
14. 5. 2013
Klub oslavenců
28. 5. 2013
Opékání kabanosu
29. 5. 2013

č e r v e n
Sportovní hry
11. 6. 2013
Opékání kabanosu
12. 6. 2013
Sportovní hry Chválkovice
26. 6. 2013

č e r v e n e c
Výstava patchworku
10. 7. 2013
Trhání rybízu
18. 7. 2013

s r p e n
Přednáška o Ibize
2. 8. 2013
Sportovní hry
v Bohuslavicích
7. 8. 2013
Vzpomínková terapie
téma „Svatba“
13. 8. 2013
Terapie s kotětem
15. 8. 2013
Posezení s kávou
a písničkou
20. 8. 2013
Turnaj ve hře Pétanque
21. 8. 2013
Terapie s Lejdy
27. 8. 2013
Reminiscenční terapie
28. 8. 2013
Sportovní hry
v DD Nerudova
29. 8. 2013
Výlet do solné jeskyně
30. 8. 2013

z á ř í
Mandaly
2. 9. 2013
Opékání
5. 9. 2013
Výtvarná dílna
10. 9. 2013
Narozeniny
19. 9. 2013
Výtvarná dílna - Drak
24. 9. 2013
“Dechovka ve dvou“
25. 9. 2013
Klub oslavenců
26. 9. 2013
Záříjová výzdoba

ř í j e n
Terapie s kočičkou
1. 10. 2013
Podzimní výzdoba
7. 10. 2013
Den otevřených dveří
11. 10. 2013
Vycházka na hřbitov
14 10. 2013
Vinobraní
18. 10. 2013

l i s t o p a d
Projekt - obvazy pro afriku
Terapie s koťaty
Výstava patchwork
01. 11. 2013
Klub oslavenců
05. 11. 2013
Muzikoterapie
12. 11. 2013
Výtvarná dílna - dárečky
18. 11. 2013
Klub oslavenců
19. 11. 2013

p r o s i n e c
Vánoční výzdoba
Vánoční výstava na zámku v Konici
03. 12. 2013
Mikulášská nadílka
05. 12. 2013
Klub oslavenců
10. 12. 2013
Vánoční koncert skupiny Marbo
11. 12. 2013
Vánoční posezení u punčů
12. 12. 2013
Vánoční vystoupení ZUŠ z Prostějova
17. 12. 2013
Vánoční besídka dětí z MŠ Konice
18. 12. 2013


2 0 1 2

l e d e n
Turnaj v hodu na terč
19. 1. 2012

ú n o r
Turnaj v „Člověče, nezlob se!“
15. a 16. 2. 2012
Klub oslavenců
22. 2. 2012

b ř e z e n
Kolaudace oddělení IV
6. 3. 2012
Prezentace čtecích pomůcek
7. 3. 2012
LEJZR
8. 3. 2012
Ostatková zábava
13. 3. 2012
Výtvarná dílna Moravské
vysoké školy Olomouc
21. 3. 2012
Hejtman na zámku
28. 3. 2012
Oddělení IV.

d u b e n
Velikonoční výtvarná dílna
2. 4. 2012
Pečení + zdobení perníčků
3. - 4. 4. 2012
DVD klub
6. 4. 2012
Oslava narozenin
10. 4. 2012
Turnaj o ceny
18. 4. 2012

k v ě t e n
Vystoupení dětí z MŠ
11. 5. 2012
Klub oslavenců
17. 5. 2012

č e r v e n
Výtvarná dílna
4. 6. 2012
Sportovní hry
8. 6. 2012
Slavnostní otevření odd. IV
8. 6. 2012
Hudební muzeum v Jesenci
12. 6. 2012
Vaření guláše
12. 6. 2012
Opékání a ochutnávka
soutěžního guláše
13. 6. 2012
Klub oslavenců
14. 6. 2012
Gulášení
20. 6. 2012
Klub oslavenců
21. 6. 2012
Muzikoterapie
25. 6. 2012
Terapie s Benem
25. 6. 2012

č e r v e n e c
Indiánské odpoledne
18. 7. 2012
Narozeniny v červenci
2012

s r p e n
Sportovní hry Bohuslavice
15. 8. 2012
Pétanque Tovačov
22. 8. 2012
Sportovní turnaj Nerudova
30. 8. 2012

z á ř í
Výlet do Konice
6. 9. 2012
Terapie s Benem
10. 9. 2012
Sportovní hry seniorů v Domově
seniorů POHODA Chválkovice
12. 9. 2012
Opékání
18. 9. 2012
Posezení ve dvoře
20. 9. 2012
Výpěstky „našeho zahradníka“

ř í j e n
Výlet do Čech pod Kosířem
3. 10. 2012
Kroužek pletení
5. 10. 2012
Výtvarná dílna
9. 10. 2012
Muzikoterapie
11. 10. 2012
Setkání s hercem Županičem
11. 10. 2012
Vinobraní
24. 10. 2012
Dýňové strašidýlko
29. 10. 2012
Podzimní výzdoba


l i s t o p a d
Tvorba betlému
15. 11. 2012
Opravy a rekonstrukce

p r o s i n e c
Mikulášská nadílka
5. 12. 2012
Vánoční výstava v Konici
6. 12. 2012
Terapie se psem Lady
7. 12. 2012
Vystoupení ZUŠ V. Ambrose
z Prostějova
11. 12. 2012
Terapeutická panenka
13. 12. 2012
Vánoční vystoupení dětí
z MŠ Konice
17. 12. 2012
Vánoční punče
19. 12. 2012
Oslava 100. narozenin
naší uživatelky
20. 12. 2012


2 0 1 1

l e d e n
Turnaj v Člověče, nezlob se!
17. a 19. 1. 2011

ú n o r
Maškarní odpoledne
2. 2. 2011

b ř e z e n
Oslava MDŽ
8. 3. 2011
Ostatková zábava
30. 3. 2011

d u b e n
Turnaj v šipkách
12. 4. 2011
Pečení velikonočních perníčků
19. 4. 2011
Velikonoční beránci
22. 4. 2011

k v ě t e n
Orientální tanec
4. 5. 2011
Posezení a procházky
9. - 12. 5. 2011
Opékání kabanosu
26. 5. 2011
Nordic walking
30. 5. 2011

č e r v e n
Muzikoterapie
14. 6. 2011
Sportovní den v DD Jesenec
22. 6. 2011

č e r v e n e c
Sběr rybízu
7. 7. 2011
Muzikoterapie
27. 7. 2011

s r p e n
Olympiáda Bohuslavice
17. 8. 2011
Pétanque Tovačov
18. 8. 2011
Sportovní den Nerudova
25. 8. 2011

z á ř í
Sportovní hry ve Chválkovicích
6. 9. 2011
Táborák
15. 9. 2011
Králíček Berta 23. 9. 2011

ř í j e n
Den otevřených dveří
v DD Jesenec
2. 10. 2011

l i s t o p a d
Pečení perníčků
21. 11. 2011
Hasičské námětové cvičení
30. 11. 2011

p r o s i n e c
Zdobení stromu
1. 12. 2011
Vánoční výstava
1. 12. 2011
Mikulášská nadílka
5. 12. 2011
Pečení lineckého
12. 12. 2011
Advent v DD Jesenec
Hudební vystoupení
14. 12. 2011
Vánoční punče
15. 12. 2011
Vánoční besídka dětí z MŠ
20. 12. 2011


2 0 1 0

l e d e n
Turnaj v Člověče, nezlob se!
26. 1. 2010


ú n o r
Výtvarná dílna
11. 2. 2010

b ř e z e n
Ostatková veselice
17. 3. 2010

d u b e n
Zpívání a kouzla
27. 4. 2010

k v ě t e n
Folklorní vystoupení
11. 5. 2010
Sportovní den
20. 5. 2010

č e r v e n
Výtvarná dílna
2. 6. 2010
Sportovní den
9. 6. 2010
Turnaj v kuželkách
15. 6. 2010
Opékání kabanosu
24. 6. 2010

č e r v e n e c
Turnaj v lovu rybiček
1. 7. 2010
Pétanque
28. 7. 2010

s r p e n
Turnaj Pétanque v Domově
pro seniory Tovačov
19. 8. 2010
Meziústavní sportovní hry
v DD Prostějov
26. 8. 2010

z á ř í
Policejní psi
10. 9. 2010
Hradec nad Moravicí a Raduň
15. 9. 2010
Turnaj v Pétanque
22. 9. 2010

ř í j e n

l i s t o p a d
Mandaly
15. 11. 2010
Vinobraní
19. 11. 2010
Trubači
29. 11. 2010

p r o s i n e c
Mikulášská nadílka
6. 12. 2010
Adventní koncert
ZUŠ Prostějov
9. 12. 2010
Pečení + zdobení perníčků
16. - 20. 12. 2010
Vystoupení mateřinky
17. 12. 2010
Sasanky v Domově
17. 12. 2010
Zámek a okolí
2010