Domov pro seniory Jesenec - Volnočasové aktivity v roce 2014
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Volnočasové aktivity v roce 2014


Po kliknutí sem je možno zvětšení textu ve formátu PDF.Po kliknutí sem je možno zvětšení textu ve formátu PDF.


       Ochutnávka z našich volnočasových aktivit:

LEDEN
2.1. Četba příběhů z časopisu Chvilka pro Tebe na pokojích uživatelů.
3.1. SDČ - aktuality z tisku, seznámení s jídelníčkem a horoskopem, orientace v čase, debata na téma „Kalendář“ spojená s paměťovou hrou „Poznej květinu na obrázku“, reminiscenční terapie s fotkami uživatelů.
6.1. Soutěž poznej slovo (foto).
7.1. Výtvarná dílna - lepení prostírek. Vycházka na dvůr, krátké posezení na čerstvém vzduchu.
14.1. Společné odzdobování vánočního stromu v jídelně a hale.
15.1. Muzikoterapie - zpěv lidových písní a hra na Orfeovy nástroje na pokojích imobilních uživatelů.
        Výtvarná dílna (foto) - na téma zima a sněhulák, zpěv zimních písní, nová zimní básnička.
16.1. SDČ - aktuality z tisku, seznámení s jídelníčkem a horoskopem, orientace v čase, debata na téma „První třída a zápis“, paměťová hra na barvy „Čáp ztratil čepičku“, četba z časopisu, test „Tip člověka dle vlasů“.
20.1. Individuální činnosti na pokojích imobilních uživatelů – zpěv, bazální stimulace, četba časopisů.
22.1. Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ (foto) o ceny.
27.1. SDČ - aktuality z tisku, seznámení s jídelníčkem a horoskopem, orientace v čase, opakování státních symbolů (vlajka, hymna, prezident, státní znak, aj.), cvičení s uzly. Poslech relaxační hudby na pokojích imobilních uživatelů.
29.1. Paměťové cvičení - hra se slovy „Podle abecedy“.
30.1. Pracovní dílna (foto) - práce s modelínou (klasickou a kuličkovou), pletení podsedáků.

ÚNOR
3.2. SDČ - aktuality z tisku, horoskop, jídelníček, orientace v čase, pranostiky.
      Klub kafíčkářů - vaření kávy v klubovně, v jídelně, na pokojích.
      Paměťová hra se slovy - pomocí hodu kostky odkrývání slov.
      Pracovní činnosti - výroba váziček polepováním barevných papířů a pletení podsedků v klubovně.
4.2. Muzikoterapie (foto) - hra na klávesy a zpěv lidových písní, hudební hádanky.
      Individuální činnosti na pokojích imobilních Uživatelů.
7.2. SDČ - aktuality z tisku, horoskop, jídelníček, orientace v čase, cvičení se zpěvem, zpěv písní, vyprávění zážitků o zvířatech.
10.2. SDČ - aktuality z tisku, horoskop, jídelníček, orientace v čase, debata na téma OH v Soči, terapie s Bertou.
        Muzikoterapie s Orfeovými nástroji, zpěv lidových písní, četba příběhů z časopisu Chvilka pro Tebe na pokojích.
11.2. Výtvarná dílna - kreslení bílou pastelkou na černý papír, motiv sněhulák a zima, házení s míčem na III. oddělení.
12.2. Paměťová hra - se slovy Kolotoč (město, jméno, zvíře, rostlina, věc).
        Zpěv písní na pokojích imobilních Uživatelů.
24.2.Individuální vycházka, poslech a zpěv písní při sledování TV Šlágr. Paměťová hra Kufr – odkrývání obrázků s imobilními Uživateli na pokojích.
26.2.Společné čištění akvária, individuální bazální stimulace, paměťová skládací hra.
27.2. SDČ - aktuality z tisku, horoskop, jídelníček, orientace v čase, debata na téma důchody dříve a nyní, opakování domácího řádu se zaměřením „Jak postupovat při pádu kamaráda, požáru aj.“.
        Četba na pokračování – Babička od Boženy Němcové.

BŘEZEN
7.3. Ostatková veselice (foto)
20.3. Jarní pobyt venku (foto)
25.3. Výtvarná dílna - tkaní z papíru (foto)

DUBEN
1.4.Odpoledne vycházka, pobyt venku ve dvoře a vyvážení imobilních Uživatelů.
4.4. SDČ - aktuality, horoskop, orientace v čase, cvičení s uzly.
      Klub kafíčkářů (foto) a tkaní prostírek z papíru.
8.4. SDČ - aktuality, horoskop, orientace v čase, velikonoční básničky a jarní písně, diskuze na téma „Slušné chování bez pomluv“, vzpomínková terapie.
     Výtvarná dílna - mramorování vajec, výzdoba a poslech písní z Tv Šlágr. Zpěv písní na pokojích imobilních Uživatelů a rozhovory.
15.4. Vykrajování a pečení velikonočních perníčků.
        Výstava patchworku s prodejem výrobků, terapie s panenkou (foto).
16.4. Zdobení včera napečených perníčků (foto).
22.4. Výtvarná dílna individuální formou - Enkaustika. Roznášení a ochutnávka velikonočních beránků.
29.4. Opékání kabanosu (foto) - konalo se v zahradě pod novou střechou spojené s pálením čarodějnic.
30.4. Terapie (foto) se psem Benem.

KVĚTEN
6.5. SDČ - na téma Motýlí den (foto): motýlí cvičení, četba tisku, jídelníček, horoskop, orientace v čase, debata o jménech. Výzdoba kultury motýlím mobilem. Sdělena výzva, aby se na odpolední činnost Uživatelé oblékli do motýlího květinového oblečení. Odpoledne výtvarná dílna kde jsme vyráběli květinové dekorace s motýli na výzdobu našeho Domova.
14.5. vystoupení dětí z mateřské školy v Konici ke Svátku matek (foto). Odpoledne nácvik hry lov rybiček.
22.5. Májková olympiáda (foto) - této olympiády jsme se zúčastnili v Centru sociálních služeb v Prostějově, kde jsme získali krásné 3. místo.
23.5. SDČ - netradičně na terase, součástí byla i terapie s kočkou.
27.5. individuální práce s imobilními uživateli na pokojích – paměťové cvičení, nácvik podpisu, přáce se vzpomínkami, rozhovory.
28.5. hodina tance.

ČERVEN
Pravidelné aktivity: SDČ, Klub kafíčkářů, Četba na pokračování... Nově Hodiny tance.
9.6. nácvik disciplín na sportovní den.
11.6. Sportovní den (foto).

ČERVENEC
     V tomto měsíci byla část SDČ zaměřena na poznávání exotických zemí a virtuální cestování. Jako zemi k poznání jsme si vybrali Chorvatsko (foto). Někteří z uživatelů si zavzpomínali na svá mladá léta a čas dovelených, někteří byli dojatí, jiní kladli s úsměvem a nadšením pro věc všetečné otázky. V rámci tohoto SDČ na zvolené téma probíhalo i smyslové poznávání – naši uživatelé jednou ochutnávali slanou vodu, jindy si ohmatali různé tvary mořských mušlí a pak se zaposlouchali do chorvatských písní, shlédli video a mnoho fotografií s výkladem o této zemi a zážitek jistě podtrhla i vůně levandule dovezené přímo z Chorvatska. Akce se všem velmi líbila.
     Rovněž celý měsíc probíhala pravidelná čtvrteční Četba na pokračování. Tento měsíc se uživatelé každé čtvrteční odpoledne zaposlouchali do vyprávění z knihy „Ptej se mých vzpomínek“. Tato kniha byla velmi poutavá a zajímavá nejen svým obsahem, ale i autory. Těmi totiž byli sami uživatelé z Domova pro seniory v Tovačově.

11.7. Zajímavé bylo sledovat reakce našich uživatelů na terapii se psem. Pejsek se jmenuje Beďa. (foto) Uživatelé si jeho kousky s míčem i pohlazení velmi užili a odcházeli s úsměvem na tváři.

SRPEN
     V srpnu jsme soubor dopoledních činností zaměřili na pohybové hry s míčem střídavě s muzikoterapií. S hudbou byl spojený celý měsíc, hudba rozdává totiž radost a to byl náš záměr i ve filmovém klubu, kde promítáme pravidelně každý pátek filmy na přání – tento měsíc zaměřené na dechovku.

V odpoledních aktivitách:
- proběhla pravidelná oblíbená Četba na pokračování – nyní jsme četli z knihy Ptej se mých vzpomínek (lehce jsme tímto zavadili o reminiscenční terapii),
- samozřejmě že jsme si nenechali ujít krásné letní počasí a zprostředkovali jsme našim uživatelům pobyt venku, buďto jako procházku po okolí Domova, nebo posezení na terase a ve dvoře,
- pokud nám počasí nepřálo, zabavili jsme se vykreslováním mandal, nebo míčovými hrami, které se dají hrát i pod střechou Domova,
- závěr měsíce patřil našemu sportovnímu týmu, který si užil i oslavu svých výkonů na sportovních hrách v DD Nerudova Prostějov (foto).

     Největší radost však našim uživatelům udělal výlet do ZOO na Sv. Kopeček v Olomouci. Zde kromě prohlídky zvířat proběhlo také Rozloučení s létem spojené s kulturním programem a generačním i mezigeneračním setkáním klientů z různých typů zařízení Olomouckého kraje (foto).

pravidelná Četba na pokračování

ZÁŘÍ
     Měsíc září přinesl našim uživatelům mnoho nového. Od tohoto měsíce se nám podařilo uzavřít smlouvu s profesionální canisterapeutkou a 5. 9. Nám její čtyřnozí mazlíčkové přišli poprvé udělat radost (foto).
     Při SDČ jsme zařadili cvičení Jógy – poslech relaxační hudby spojený s pomalým cvičením se setkal s pozitivními reakcemi a tak budeme i nadále pokračovat v uklidnění mysli a protažení těla.
     První debaty a formování představ máme za sebou a nyní se již nově a pravidelně každou středu koná Hodina tance – momentálně se nám zalíbil orientální styl.
     Zavzpomínali jsme si také na výlet do ZOO formou hry spojené s výtvarnou činností – vyzobili jsme si vlastní papírovou Zoo, která nyní bydlí za okny ;) (foto).
     4.9. Posezení s opékáním - závěr léta patřil i poslednímu letošnímu opékání kabanosu. Sešli jsme se v zahradě pod novým altánem, který si uživatelé sami pokřtili jménem Koliba a užili si posledních teplých paprsků slunce a dobré nálady při posezení na čerstvém vzduchu (foto).
     24.9. Výlet do Sloupu - i tento měsíc jsme se vydali poznávat svět – vyrazili jsme si na celodenní výlet do Sloupu, zde jsme absolvovali prohlídku jeskyní, nespornou výhodou jistě bylo, že zde mají i bezbariérovou trasu a tak se poprvé mohli výletu zúčastnit i uživatelé odkázáni na pohyb na vozíčku. Následoval velmi chutný oběd v restauraci a prohlídka místního poutního svatostánku a to kostela Panny Marie Bolestné. Je jasné, že když nám počasí krásně vyšlo, že i výlet se perfektně vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných (foto).
     I tento měsíc jsme se zúčastnili několika sportovních klání: 9. 9. to byla Olympiáda v DS v Bohuslavicích (foto), která pro nás byla i lehce úspěšná a 11. 9. jsme sice nezabodovali, ale přesto si hry užili v DS Chválkovice v Olomouci (foto).
     23. 9. Jsme uspořádali velkou veselou narozeninovou sešlost v rámci Klubu oslavenců, kde se pilo, jedlo a také zpívalo za doprovodu hry na harmoniku jedním naším šikovným klientem (foto).

ŘÍJEN
V říjnu jsme se s chutí pustili do podzimních aktivit a prožitků.
1.10. Nové akvárium
     Hned 2. 10. nás opět navštívila p. Procházková se svými mazlíčky, aby se mohla uskutečnit další hodina Canisterapie (foto).
     6. a 14. 10. jsme se s chutí pustili do výtvarných a pracovních činností s jediným cílem – zvelebit a vyzdobit Domov do podzimního kabátu (foto).
     Následoval Den otevřených dveří (foto), který proběhl oficiálně 7. 10. A neoficiální pokračování pak následovalo ještě 16. 10., kdy nás navštívili vrstevníci našich uživatelů a to senioři z Klubu seniorů z Olomouce (foto). Přišli se podívat na náš zámek, jako pamětihodnost, ale také se zajímali o to, jak se zde jejich kolegům seniorům žije. Bylo to jistě příjemné generační setkání nejen pro návštěvníky ale i pro naše uživatele.
     Odpolední nudu za špatného počasí jsme zaháněli různými hrami a činnostmi: např. Hod měšci na terč (foto), hra na hudební nástroje, muzikoterapie spojená s hrou na klávesy (foto), vzpomínková terapie, aj. Pokud nám počasí přálo, vyšli jsme si na krátké procházky do dvora, nebo jsme je prodloužili a došli až na hřbitov či ke kostelu.
     Největší a očekávaná akce podzimu se uskutečnila 24. 10. Nese jméno jak jinak než tradiční Vinobraní (foto). Tato taneční zábava s živou hudbou, kterou tradičně zajišťuje kapela Tóny, se opět vydařila. V rámci svých možností se zapojili i imobilní uživatelé, a to nejen do hodování, zpěvu, ale i tance (za pomoci pohotového personálu). Zlatým hřebem odpolední zábavy byla přestávka vyplněná:
a) vystoupením místních seniorek, které předvedli svůj um v orientálních tancích, ten pilně zkoušený v minulých měsících při hodinách tance,
b) proběhla také recitace klasika – básně Holoubek od K. J. Erbena,
c) proběhla soutěžní hra o ceny - Hod do koše.
Program se setkal s velkým nadšením a aplausem.

Páteční jóga při SDČ (foto)
Středeční tance (foto)


LISTOPAD
3.11. Proběhla v kulturní místnosti jedna z mnoha výtvarných činností – tentokráte zaměřená na výrobu velkých papírových vějířů (foto). Ty budou později využity při Hodinách tance.
12.11. Nás navštívila chovatelka ušlechtilých kočiček a zprostředkovala našim uživatelům malou felinoterapii (foto). Ti co mají kočičky rádi, byli opravdu nadšení, obzvláště z velikosti kocoura, který už úspěšně prošel i několika výstavami.
13.11. I tento měsíc jsme uspořádali oslavu narozenin našim dvěma Uživatelům, kteří patří do Klubu oslavenců (foto). Oslava se zdařila.
24.11. Předání dárkového balíčku pro oslavence… Starosta obce nikdy nezapomene na obyvatele Jesence, kteří žijí v Domově a pokaždé přijde osobně také pogratulovat, což naše Uživatele vždy velmi potěší.
25.11. Již tradicí se stala prodejní výstava Patchworku (foto), která se uskutečnila v tento den. Naši Uživatelé společně se zaměstnanci se pokochají, někteří i utratí a udělají si radost nějakou drobností, nebo nakoupí vánoční dárky pro své blízké.
27.11. Náš Domov navštívila krajská rada (foto), která zde měla výjezdní poradu, shlédla zámek i nově vybudované a zrekonstruované prostory. Ještě proběhl malý rozhovor pro místní televizi a pak se odebrala do Konice.

     Takto probíhá pravidelná čtvrteční četba na pokračování (foto). Tato činnost je mezi seniory oblíbená, zejména u těch, kteří knihy a četbu měli vždy rádi, ale ze zdravotních důvodů již nejsou schopni si tuto činnost zajistit sami. Čteme knihy s různým žánrem, podle toho, kterou si Uživatelé odsouhlasí a o kterou projeví největší zájem.
     Kromě jiných pravidelných aktivit jako je Filmový klub, pravidelné SDČ aj., jsme tento sychravý měsíc zaměřili na práci se vzpomínkami. Tato činnost je pro naše seniory důležitá, i když to na první pohled není možná poznat. Většinou jsou ale rádi, když se někdo zajímá o jejich život, blízké, fotografie, upevňování tradičních zvyků, atp.

PROSINEC
     Vánoční čas už je v plném proudu. Za tři týdny, které zbývají do Štědrého dne, se u nás uskuteční vždy mnoho akcí a letos tomu nebylo jinak. Zde je malá ochutnávka toho, co nám advent přinesl:
1.12. Jsme zahájili předvánoční čas besedou s Uživateli (foto), které se, mimo jiné zaměstnance, zúčastnila také p. ředitelka, popřála všem hezké svátky a probraly se různá témata, hlavně jídelníček. Pak následovalo příjemné posezení u vánočního punče za poslechu koled. Tím jsme oslavili symbolicky první adventní neděli.
5.12. Proběhla v našem Domově tradiční a očekávaná Mikulášská nadílka (foto). Někteří zarecitovali báseň, jiní si spolu se svatou trojicí zazpívali koledu a na závěr byli samozřejmě všichni obdarováni balíčkem. Dostalo se i na naše nemocné a imobilní Uživatele, protože ty navštívila svatá trojice na pokoji.
8.12. V tento den jsme si vyjeli do Konice na vánoční výstavu (foto), která se konala v prostorách místního zámku. I naši senioři ukázali svůj um a maličko přispěli svými výrobky do výstavy. Všem se výlet líbil, mnozí si zde zakoupili již první maličkosti jako dáreček pro své blízké.
9.12. Nás navštívil starosta obce p. Kvapil za účelem předání dárkového balíčku jedné naší jubilantce (foto). Přidali jsme se tedy s gratulací a s paní jsme narozeniny řádně oslavili.
10.12. Opět přijely potěšit srdíčka našich Uživatelů děti z Mateřské školy z Konice (foto). Svou vánoční besídkou potěšily všechny přítomné, toto vystoupení je rovněž tradiční, spolupráce s p. učitelkami je totiž dlouholetá. Velmi děkujeme za obětavost a šikovné každoroční vedení budoucích prvňáčků.
11.12. V odpoledních hodinách jsme se sešli na další kulturní akci, tentokráte to bylo vánoční vystoupení připravené dětmi ze ZŠ Ptení (foto). Divadelní scénky tématicky laděné nás opět rozněžnili a nejen to, pedagogický doprovod dětí přislíbil i další spolupráci, už se moc těšíme.
16.12. Klub oslavenců (foto).
17.12. V tomto týdnu jsme si mohli vychutnat vánoční pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ Prostějov (foto). Jejich hudební výkony nás úplně dojaly a na závěr jsme je odměnili velkým potleskem. Toto vystoupení patří také již k adventní stálici u nás v Domově a dá se říci, že je to vždy krásný požitek, téměř jako na koncertě. Velmi děkujeme obětavým kantorům za jejich práci s dětmi i za to, že si na nás každým rokem vzpomenou.
18.12. V tento den se sešlo několik Uživatelů se zástupci Domova (p. ředitelka, vrchní sestra, sociální pracovnice a aktivizační pracovnice). Důvod byl jednoduchý, jednalo se o symbolické poděkování za pomoc a ochotu se podílet na činnostech, které zlepšují nejen prostředí domova, ale také chod domova. Tito Uživatelé byli potěšeni a přislíbili, že budou ve svých činnostech dále pokračovat, pokud jim bude sloužit ještě zdravíčko. My jsme rádi, že se ještě cítí užiteční. (foto)
30.12. Reminiscenční - vzpomínková terapie s fotkami - společně jsme si zavzpomínali na akce minulého roku, bilancovali jsme, co se nám povedlo nebo nepovedlo a co bychom chtěli zopakovat a ještě znovu zažít i v tom příštím roce.
31.12. Silvestrovský den – celý den se nesl v duchu dobré rozverné nálady. Již při Souboru dopoledních činností jsme se pobavili vtípky a veselou silvestrovskou debatou a vzpomínkami na kuriózní zážitky z tohoto dne. Odpoledne jsme se sešli a společně jsme vyrobili několik talířů jednohubek (foto) na večerní posezení u veselých pořadů v televizi.
     Závěr roku je totiž už na spadnutí a tak i my si ho chceme užít a doufáme, že i ten rok budoucí přinese opět spoustu nových zážitků a mnoho dobrého nejen nám, ale i čtenářům těchto řádků.