Domov pro seniory Jesenec - O sídelním celku
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

O sídelním celku

     Obec Jesenec se nachází 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km západně od Olomouce. Katastrální rozloha obce je 4,81 km2. Je rozložena na březích říčky Jesenky (v dolní části toku přejmenované na Romži). Obec leží na cestě z Konice do Moravské Třebové, na jižním svahu zámecké Horky 3 kilometry za Konicí. Jméno obec dostala podle stromů jasanů, kterým se lidově říká „jeseny“. Čast obce nejblíže ke Konici se jmenuje Špice, část u nádraží Měrotínek a část směrem k sousední obci Dzbel se jmenuje Drahy. Obec má 104 čísel a přes tři sta obyvatel, z nichž asi 50 žije v domově pro seniory.
     Jesenec se nachází ve správním obvodu, ve kterém je státní správa v přenesené působnosti vykonávána Městským úřadem Konice a to jako úřadem s rozšířenou působností a také jako pověřeným obecním úřadem. Zároveň je zařazen do správních obvodů státních institucí, které mají v Konici zřízeny úřady či detašovaná pracoviště. V Konici jsou také zařizovány služby pro uživatele zařízení (tedy lékárna, drobné nákupy).
       Zařízení je umístěno v barokním zámku, nadmořská výška u zámku je 495 metrů.
     První zmínky o Jesenci byly zaznamenány již více jak před šesti set padesáti lety. Obec je známým poutním místem, zasvěceným sv. Liborovi. Historie vztahující se k tomuto světci se datuje již od dob paní Zuzany Kateřiny Liborie ze Zástřizlů. Světci je zasvěcen i místní kostel, který byl postaven v roce 1710. Zámek byl postaven v roce 1711 a je stavebně spojen s kostelem. Byl ve vlastnictví osmnácti majitelů z několika Moravských panských rodů (např. Cholinští, Tovačovští z Cimburka, rod pánů ze Švábenic či ze Zástřizlů). Celý barokní komplex s budovou zámku, který je postaven na místě bývalé tvrze, je pravděpodobným dílem nejvýznamnějšího barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, který žil v letech 1677 až 1723. Ve stejném období vznikla také socha sv. Libora, která je umístěná na návsi a socha sv. Jana Nepomuckého, která je u rybníka. Na zámku žil v minulosti i hudební skladatel Ludvík z Ditrichu, který je autorem nápěvu Moravo, Moravo. V průčelí zámku je k jeho osobě umístěna pamětní deska.
     V počátku 18. století se v Jesenci těžila železná ruda v „Ródnech“. Ruda se k dalšímu zpracování vozila do Vranové Lhoty. Přibližně v této době byla postavena barokní kontribuřenská sýpka, z níž dnes zbyly už jen obvodové zdi. Ze dalších budov, které mají historickou hodnotu je možno jmenovat dnes nevyužívanou faru, velkostatek a školu, uzavřenou v roce 1976.
     Jesenec se nachází na železniční trati z Olomouce do Moravské Třebové. Po této trati projel v roce 1890 první vlak. Vlaková zastávka zde ale byla zřízena až v roce 1948. K elektrifikaci obce došlo v roce 1927 a o něco později zde byl zaveden telefon. V obci je od roku 1950 místní rozhlas. V roce 1975 byl dostavěn a otevřen kulturní dům, který má největší sál v okolí. V roce 1987 byla v obci dostavěna požární zbrojnice. V Jesenci se nachází obecní úřad, který sídlí v budově kulturního domu, stejně jako pošta. V obci mají také sídlo některé firmy, které zajišťují jednak služby pro občany okolních obcí, jednak jsou pracovní příležitostí pro občany, kteří v okolí žijí. V Jesenci se nachází obchod a hostinec, spojení s okolím zajišťují vlaky a autobusy. Nad komplexem domova pro seniory začíná výchozí bod Kladecké naučné stezky, v lesích rostou houby. Vyžití zajišťují i fotbalová utkání SK Jesenec. Kdo někdy navštíví Jesenec, velmi rád svou návštěvu zopakuje.