Domov pro seniory Jesenec - Veřejné zakázky
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Veřejné zakázkyAktuální poptávková řízení

V současné době není vyhlášeno žádné poptávkové řízení.
Profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDDJesenec

Směrnice o veřejných zakázkách - zde
dodatek ke směrnici - zdeUkončená poptávková řízení 2018

“Poptávkové řízení na dodávku „elektrického konvektomatu“ do DS Jesenec, p. o., vč. montáže“ - více informací naleznete zde

Dotazy a odpovědi k poptávkovému řízení na dodávku elektrického konvektomatu
DOTAZ:
Požadovaný stroj v zadávací dokumentaci je vysoce předimenzován svojí velikostí resp. výkonem jídel. Pro srovnání, stroj o velikosti 20x GN1/1 odpovídá výkonu cca 400 jídel s průměrným el. příkonem cca 40kW kdežto stroj s výkonem cca 200 jídel s příkonem do 20kW je o poznání úspornější úměrně k počtu zhotovených jídel a naprosto pro Váš provoz dostačuje. Tímto bych Vás chtěl požádat o přehodnocení požadovaných kritérií v podkladu pro výběrové řízení na dodávku konvektomatu čímž by jste výrazně snížili výši investice při současně splněném požadavku na obnovu zařízení.

ODPOVĚĎ: Požadavek na stroj o velikosti 20 GN1/1 je do naší výrobny požadován především z důvodu výdeje jídel na 4 různá oddělení, kde jsou našim strávníkům podávány pokrmy různých diet, tyto diety jsou dále ještě děleny na stavu normální, mletou a mixovanou – tímto se velice zvyšuje potřeba prostornějšího přístroje. Stroj používáme nejen k přípravě a vaření jednotlivých druhů diet, ale také k regeneraci teploty před výdejem na výše zmiňovaná oddělení Domova. Nebudeme tedy měnit zadávací dokumentaci a požadavek na elektrický konvektomat s kapacitou 20 gastronádob velikosti 1/1 zůstává beze změny. Při hodnocení nabídek budou akceptovány pouze ty nabídky, které budou odpovídat požadavkům zadavatele uvedené v poptávkovém řízení ze dne 29. 6. 2018.

“Poptávkové řízení na dodávku průmyslové sušičky do DS Jesenec, p.o., vč. montáže“ - více informací naleznete zdeUkončená poptávková řízení 2017

“Klimatizace do prostor prádelny a prostor kuchyně (vč. skladu potravin) Domova pro seniory Jesenec, p.o.“ – více informací naleznete zde
Ukončená poptávková řízení 2015

„Oprava omítky Budovy III (u ČOV), p. o. včetně klempířských prací a vysekání rýh ve zdivu smíšeném (tzv. odvětrávání) - více informací naleznete zde, Slepy rozpočet

„Dodávka Desinfikátoru a myčky podložních mís“ - více informací naleznete zdeUkončená poptávková řízení 2014

„Oprava části fasády na hlavní budově DD Jesenec, p. o.“ - více informací naleznete zde, vzorová smlouva o dílo zdeUkončená poptávková řízení 2013

„Dodávka průmyslové automatické pračky“ - více informací naleznete zde

Objem zakázek za rok 2013 - pro více informací klikněte zdeUkončená poptávková řízení 2012

Závěrkový list - dodávka elektřiny zdeZávěrkový list - dodávka plynu zde„Dodávka elektrické smažící sklopné pánve“ - více informací naleznete zde - UKONČENO
DŮLEŽITÉ: Upřesnění technických parametrů k zakázce „Dodávka elektrické smažící sklopné pánve“ zde

Dotazy a odpovědi k poptávkovému řízení na dodávku elektrické smažící sklopné pánve
DOTAZ:
Jak je pro Vás důležitý parametr – provedení nerez-vana litina?
Jelikož v této specifikace neznám výrobce, který by zadání bezezbytku splnil. Jde o to, že litinové vany nabízí na trhu jediný výrobce, který má, ale větší rozměry 850x900x850mm. Kapacita by odpovídala 50-65 litrů efektivní náplně.
Ostatní výrobci u některých modelů uvádějí, že mají ocelolitinové dno, což není to samé, co litinová vana – odlitek. Ten má skutečně pouze jediný výrobce.
ODPOVĚĎ: Připomínku jsme akceptovali a tímto upozorňujeme na změnu požadavku „provedení“.
Tento parametr je změněn na nerez – vana litina nebo vana s ocelolitinovým dnem nebo vana s litinovým dnem popř. vana z nerezové oceli.


DOTAZ:
Jelikož kriteria pro zpracování nabídky jsou zejména po dnešním doplnění (upřesnění technických požadavků ze dne 11. května 2012) značně volné, abychom mohli navrhnout optimální provedení pánve, zajímá nás zejména, k jakému účelu bude pánev prioritně určena. Prosím o zodpovězení naší základní otázky:

    Bude pánev určena
  • a) pouze ke smažení
  • b) převážně ke smažení, občas (do 30 % vytížení) k vaření nebo k dušení
  • c) ke smažení i k vaření
  • d) převáženě k vaření a dušení, občas (do 30 % vytížení) ke smažení
  • e) pouze k vaření a dušení.
ODPOVĚĎ:
Pánev bude používána převážně k vaření a dušení, občas (do 30 % vytížení) ke smažení.
Tyto okolnosti ovšem nerozhodují o výběru pánve, jak je zřejmé z hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci.Ukončená poptávková řízení 2011

„Dodávka automatické průmyslové pračky“ - UKONČENO„Oprava oken výměnou na objektu Budovy II DD Jesenec, p. o.“ – UKONČENO„Dodávka automatické průmyslové pračky“ – ZRUŠENO - více informací ke zrušení naleznete zde„Oprava poškozeného betonového povrchu ve dvorní části objektu, DD Jesenec, p.o.“ - UKONČENO„Oprava a ošetření rámů oken nátěrem na objektu Budovy I.“ - UKONČENOPoptávkové řízení na opravu omítek a říms - UKONČENONové poptávkové řízení na výběr automobilu - UKONČENOZrušeno první poptávkové řízení z důvodu malého počtu nabídekPoptávkové řízení na výběr automobilu

Dotazy a odpovědi k poptávkovému řízení na výběr automobilu
Je opravdu nutná max. výška požadovaných 195 cm?
     Uváděná výška automobilu je opravdu nutná z důvodu výšky garážových vrat.

Lze udělit výjimka na maximální cenu v poptávkovém řízení – Č. j. 349/11? (navýšení ceny)?
     Udělení výjimky na maximální cenu není v tomto poptávkovém řízení možné.