Domov pro seniory Jesenec - Možnosti zaměstnání, výkonu praxe a dobrovolnické služby
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Možnosti zaměstnání, výkonu praxe a dobrovolnické služby
Možnost zaměstnání

     Domov pro seniory Jesenec v současné době nemá vypsáno výběrové řízení na žádnou z pracovních pozic.

Možnost výkonu praxe

     Praxi je možno v našem zařízení vykonávat ve všech oborech, které spadají do náplně naší činnosti.

         
  • Domov pro seniory Jesenec umožňuje na základě individuální domluvy se studenty a po uzavření konkrétní smlouvy se školským zařízením absolvování praxe.

  •      
  • Nabízíme také možnost uzavření generální smlouvy se školským zařízením, na jejímž základě budou absolvovány praxe pro žáky nebo studenty této školy.


Možnost výkonu dobrovolnické služby

     Dobrovolnická služba může být v našem zařízení vykonávána v intencích zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů a to po té, co bude uzavřena smlouva mezi osobou mající zájem o výkon této činnosti a akreditovanou vysílající organizací. Tato vysílající organizace pak musí mít uzavřenou smlouvu s organizací přijímající (tedy Domovem pro seniory Jesenec).
     Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů a mají tříletou platnost. Seznam akreditovaných vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, v sekci Služba pro veřejnost, podsekci Dobrovolnická služba.
     V současné době máme uzavřenu smlouvu s akreditovanou agenturou Centrum pro komunitní práci střední Morava a jsme schopni potřebnou agendu, která se váže ke vzniku výkonu dobrovolnické služby s touto konkrétní agenturou nebo jinými vysílajícími agenturami v našem zařízení, zajistit.